Lidt oplysning om flodkrebs.= flodkrebs

Et lille notat om mine erfaringer med flodkrebs, samt forsøg på kunstig klækning af flodkrebsen (Astacus astacus), efter at have haft dem som hobby i over 20 år, er det nu lykkedes mig at komme frem til et acceptabelt resultat. Bestanden som bruges er en 10 år gammel bestand, som løbende er blevet udskiftet/udvalgt fra hvilke hanner der er størst og de hunner der bærer flest æg og passer æggene bedst.  Flodkrebs.flodkrebsene.en flodkrebs, alle flodkrebs. Flodkrebseæg                             

Levekrav.   Flodkrebsæg.flodkrebsmad.flodkrebsevand.flodkrebsesø.flodkrebsyngel. 

Vandet til krebsene skal være rent og iltrigt med en PH-værdi omkring 7. Der må ikke være et tykt lag af mudder eller slam, da dette vil gøre en oprensning nødvendig, det er desuden til stor vinding for søens fauna om der skal være krebs eller ej. MEN HUSK at undersøge med amtet først. I søen må der ikke være en bestand af ål eller andre rovfisk, da disse vil være til skade for krebsene og derfor bør fanges op. Søen må gerne have lodrette kanter, man kan yderligere hjælpe ved at udlægge stendynger - her kan næsten alt materiale anvendes, så længe det bare er giftfrit og det synker. Man kan eventuelt lave kunstige skjul af diverse dræn, tegl og rør materiale. Gødning og sprøjtning bør undgås i en zone af minimum 10 meter fra vandkanten.       Flodkrebs.flodkrebsene.alle flodkrebs.flodkrebsæg. flodkrebseunger.flodkrebsyngel.flodkrebs.

Naturbestand. Flodkrebs.flodkrebsæg flodkrebseyngel.

De erfaringer jeg har gjort er, at hvis man ønsker en naturbestand som er varig og levedygtig, så er det vigtigt at bruge yngel som man udsætter i 3-4 år i træk, for at lave en bestand der bliver tilpasset netop det vand der skal danne rammen om det opdræt man ønsker sig. Disse anses også for at være totalt fri for sygdom. Udsætter man derimod voksne krebs , risikerer man at de forlader vandet og dør, eller mistrives fordi det vand de bliver udsat i, ikke nødvendigvis matcher den fauna de kom fra. Denne viden har man haft i 200 år. i følge dette uddrag af J.B. Meissner`s bog. Fra år 1801.  flodkrebsæg.flodkrebsmad.flodkrebshus.flodkrebsvand.flodkrebsyngel.

Elskere af Fiskeri og Krebsefangst .   flodkrebs.

At tillægge Krebs i en Dam eller et hyttefad, og mage det saaledes, at de formere sig i samme. Endskjønt man ikke er for at have Krebs i Dammene, da de almindelig, især naar Dammen kort forud er anlagt , grave sig igjennem Dæmningen,og da Krebsene desuden ikke gjerne forblive synderlig længe i Dammene, saa kan man dog til sin Fornøielse og Nytte holde Krebs paa følgende Maade i et dertil indrettet Hyttefad, eller hvor man ellers maatte finde for godt Efter at man har anlagt en Dam , der ikke er forsynet med nogen Dæmning, men kun er udgravet, udsøger man sig nogle Moderkrebs, der have gode, fuldkomne og store Æg. Disse komme man i en Fiskeruse i en Dam og lader dem blive deri, til Æggene er blevne levende og de unge Krebs forlade de Gamle . Saadanne Krebs forblive gjerne i Dammen og formere sig overordentlig stærkt..

Økologi. Flodkrebsæg.flodkrebs.flodkrebsehul.flodkrebs

Krebs har en meget gunstig virkning på økobalancen da den spiser organisk materiale som er under omsætning nedfaldne blade og henfaldende vandplanter (detritus) den biomasse som ellers vil ændre en søs balance er meget lettere omsættelig når den har været igennem krebsens meget effektive fordøjelsessystem desuden æder krebs meget gerne kød (fisk) men da den er relativ træg eller langsom som voksen kan den ikke fange fisk men den er en samler (søens skraldemand) så derfor går intet til spilde ej heller af søens mikrofauna når de gamle generationer dør og nye kommer til der skal udsættes min 10 stk pr meter bred, men har man mange skjul i vandet kan der udsættes flere pr meter.  Flodkrebs.flodkrebseæg.flodkrebsemad. flodkrebsvand.flodkrebs.

Fodring.  Flodkrebs.flodkrebsene.flodkrebsevand.flodkrebs.

Yngel lever primært af dafnier, myggelarver, alger og plantedele. Voksne lever primært af nedfaldne blade og grønne planter. Af vandplanter kan anbefales Kildemos og Kransenålsalger, ud over dette spiser de dafnier, myggelarver og snegle, men kan fodres med næsten alt: kød - fisk - gulerødder - korn (hel hvede) - hel majs - ærter eller specielt krebsefoder.

Fangst.  Flodkrebsevand.flodkrebseæg.flodkrebseyngel.

Man bør først begynde at fange krebsene op efter 5-7 år. Alle hunner bør genudsættes. Man kan fange krebs på flere måder:  flodkrebsemad.flodkrebshus.flodkrebsevand.flodkrebseæg.

Håndmetoden.   Flodkrebs. Flodkrebseæg.flodkrebsevand.

Man går rundt i vandkanten og hiver krebsene ud af deres skjul, men man skal passe på da man kan risikere at få fat i en vandrotte i stedet for den tiltænkte krebs.   Alle flodkrebsene.

Brik-metoden.  1 flodkrebs 2 flodkrebs 3 flodkrebs.

Brikkerne består af en rund ring med løsthængende net, hvor der er fastgjort en død fisk. På ringen er der fastgjort 3 snore, som samles til en line, der ligger på land, som man så går rundt og løfter på med regelmæssige mellemrum.  Flodkrebseæg.flodkresevand alle flodkrebs.flodkrebs.

Ruser.4 flodkrebs 5 flodkrebs 6 flodkrebs 7flodkrebs.

Af ruser findes der flere typer, de virker stort set alle sammen ens og er lige anvendelige.

Kunstige skjul.8 flodkrebs 9 flodkrebs 10 flodkrebs.

Man kan også ryste de kunstige skjul, denne metode er dog ikke særlig anbefalelsesværdig, da det ville svare til at der kom en og rystede det hus du bor i, indtil du falder ud af døren. Resultatet kan være at skjulene ikke bliver benyttet igen. Fangst på denne måde i et nyt krebsehul er ikke anbefalelsesværdigt og bør udskydes i 5-7 år.   Flodkrebsene. Flodkrebseføde.flodkrebs.

Udvanding.  11 flodkrebs 12 flodkrebs 13 flodkrebs.

Når krebsene er fanget, så skal de udvandes for at fjerne eventuel muddersmag, samt rensning af krebsens tarm. Til udvanding bruges frisk postevand samt et kar i passende størrelse - her kan badekaret vise sig ganske anvendeligt, da krebsene skal have skiftet vand 1 gang pr. døgn i 5 helst 7 dage. En god ide vil være at anskaffe en akvarieluftpumpe af god kvalitet, til at ilte vandet, denne kan samtidig anvendes i søen om vinteren til at holde en våge åben.

Kogning.  En flodkrebs to flodkrebs tre flodkrebs flodkrebs.

I modsætning til mange andre opskrifter er der en her, som både er lidt krydret, samt velegnet til nedfrysning i lagen i op til 8 måneder. Opskriften har jeg fået af en gammel kogekone fra et Sydsjællandsk gods.  Flodkrebsene.alle flodkrebs.mange flodkrebs.flodkrebsemad.flodkrebseæg.

 Til kogelagen bruges   fire flodkrebs fem flodkrebs seks flodkrebs syv flodkrebs

(ca. 30 krebs)    otte flodkrebs ni flodkrebs ti flodkrebs elve flodkrebs tolv flodkrebs.

 7 liter vand    1 flodkrebs 2 flodkrebs 3 flodkrebs 4 flodkrebs 5 flodkrebs 6 flodkrebs 7 flodkrebs

10-25 dildtoppe med tykke stilke (VIGTIGT og jo flere des bedre)

5 spsk. salt´  flodkrebsene.flodkrebsevand.flodkrebsehus.flodkrebseæg.flodkrebsemad.

2 spsk. sukker

20 g paprika (sød)

15 g hele sorte peberkorn

2 hele løg skåret i både

500 g gulerødder (karotter)

Dette skal bulderkoge i minimum 10 min, før der kommes krebs i, når krebsene er kommet i gryden skal man holde godt øje med dem og når gryden igen begynder at små boble slukkes der for varmen. Herefter kan man fiske krebsene op med en hulske eller et dørslag, og lægge dem i et fad med et fugtigt klæde henover. På denne måde kan man koge flere hold krebs i den samme lage. Jeg bruger en gruekedel til formålet. Til slut stiller man alle krebsene køligt i minimum 12 timer uden låg helst i køleskab. Efter nedkøling er de klar til spisning eller nedfrysning i lagen. En god ide vil være at dyrke sin egen dild, da denne udover brændevinen er det mest kostbare indkøb., af brændevin går der 1 pr klo og 2 for halen. Krebs bør serveres med en skaldyrsdressing, frisk salat, flutes eller kommenbrød.

Spisning.

Spisning foregår med fingrene. Man lister forsigtigt skallen af halen ved at vrikke den forsigtigt fra side til side, samtidig med at man holder fast på kroppen. Når selve haleskjoldet er fjernet brækkes halen af krebsen, derefter løftes den øverste del af halekødet, så man kan fjerne tarmen. Kloen brækkes af, derefter trækker man den lille bevægelige klo modsat den store klo, derefter føres en gaffel ind og den åbnes, så man kan fiske kødet ud med den lille klo. Skaller kan evt. smides i søen eller bruges til krebsesmør.

Nedfrysning.

Jeg bruger beholdere i forskellige størrelse, så man kan tage passende portioner ud af fryseren. I beholderen kommes der et passende antal krebs, plus løg, dild og gulerødder. Kogelagen som skal hældes over skal dække krebs og grønt og derefter puttes beholderen i fryseren.

 Dette var en lille beskrivelse af hvorledes jeg har gjort med mine krebs. Desuden kan jeg anbefale bogen “Håndbog for krebseavlere” af Jørn F Andersen, denne bog beskriver stort set alt hvad der er værd at vide, vedrørende krebs. Så har du mod på at dedikere en 5-7 år på at lave et levedygtigt opdræt, så begynd allerede nu at udsætte yngel, da hjemme avlede krebs er både en fantastisk og unik smagsoplevelse.